lel

Informace o zkratce 'lel'

Význam
laugh enormously loud
Popis

lel: laugh enormously loud / v překladu: Smát se enormně nahlas.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky lel byla provedena: 27.4.2016
Význam:
laugh enormously loud
Popis:

lel: laugh enormously loud / v překladu: Smát se enormně nahlas.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky lel byla provedena: 27.4.2016

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf