lel

Informace o zkratce 'lel'

Význam
laugh enormously loud
Popis

lel: laugh enormously loud / v překladu: Smát se enormně nahlas.

Jazyk
angličtina
Zkratku lel najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky lel byla provedena: 27.4.2016
Význam:
laugh enormously loud
Popis:

lel: laugh enormously loud / v překladu: Smát se enormně nahlas.

Jazyk:
angličtina
Zkratku lel najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky lel byla provedena: 27.4.2016

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf