lmdo

Informace o zkratce 'lmdo'

Význam
Laugh My Dick Off
Popis

slangové slovo

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky lmdo byla provedena: 22.11.2011
Význam:
Laugh My Dick Off
Popis:

slangové slovo

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky lmdo byla provedena: 22.11.2011

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf