lmfao

Informace o zkratce 'lmfao'

Význam
laughing my fucking ass off
Popis

Po.... se smíchy. Používané hlavně k popisu fotky, která sa nám zdá vtipná.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky lmfao byla provedena: 29.3.2017
Význam:
laughing my fucking ass off
Popis:

Po.... se smíchy. Používané hlavně k popisu fotky, která sa nám zdá vtipná.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky lmfao byla provedena: 29.3.2017

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf