lmfao

Informace o zkratce 'lmfao'

Význam
laughing my fucking ass off
Popis

Po.... se smíchy. Používané hlavně k popisu fotky, která sa nám zdá vtipná.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky lmfao byla provedena: 29.3.2017
Význam:
laughing my fucking ass off
Popis:

Po.... se smíchy. Používané hlavně k popisu fotky, která sa nám zdá vtipná.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky lmfao byla provedena: 29.3.2017

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf