lol

Informace o zkratce 'lol'

Význam
laughing out loud
Popis
smát se nahlas
Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky lol byla provedena: 9.6.2019
Význam:
laughing out loud
Popis:
smát se nahlas
Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky lol byla provedena: 9.6.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf