mfg

Informace o zkratce 'mfg'

Význam
mit freundlichen Grüssen
Popis

s přátelskými pozdravy, s přátelským pozdravem

Jazyk
nemčina
Poslední změna zkratky mfg byla provedena: 25.3.2020
Význam:
mit freundlichen Grüssen
Popis:

s přátelskými pozdravy, s přátelským pozdravem

Jazyk:
nemčina
Poslední změna zkratky mfg byla provedena: 25.3.2020

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf