mfg

Informace o zkratce 'mfg'

Význam
mit freundlichen Grüssen
Popis

s přátelskými pozdravy, s přátelským pozdravem

Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky mfg byla provedena: 10.3.2017
Význam:
mit freundlichen Grüssen
Popis:

s přátelskými pozdravy, s přátelským pozdravem

Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky mfg byla provedena: 10.3.2017

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf