mnaja

Informace o zkratce 'mnaja'

Význam
no jo no
Popis

Časta zkratka používaná na chatech - znamena doslova : no jo no, co naděláš.

Jazyk
čeština
Poslední změna zkratky mnaja byla provedena: 26.3.2010
Význam:
no jo no
Popis:

Časta zkratka používaná na chatech - znamena doslova : no jo no, co naděláš.

Jazyk:
čeština
Poslední změna zkratky mnaja byla provedena: 26.3.2010

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf