mnaja

Informace o zkratce 'mnaja'

Význam
no jo no
Popis

Časta zkratka používaná na chatech - znamena doslova : no jo no, co naděláš.

Jazyk
čeština
Poslední změna zkratky mnaja byla provedena: 26.3.2010
Význam:
no jo no
Popis:

Časta zkratka používaná na chatech - znamena doslova : no jo no, co naděláš.

Jazyk:
čeština
Poslední změna zkratky mnaja byla provedena: 26.3.2010

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf