ndpč

Informace o zkratce 'ndpč'

Význam
No do pí*e!
Popis

Vyjádření velké nespokojenosti, nadávka.

Jazyk
čeština
Poslední změna zkratky ndpč byla provedena: 3.2.2013
Význam:
No do pí*e!
Popis:

Vyjádření velké nespokojenosti, nadávka.

Jazyk:
čeština
Poslední změna zkratky ndpč byla provedena: 3.2.2013

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf