ndpč

Informace o zkratce 'ndpč'

Význam
No do pí*e!
Popis

Vyjádření velké nespokojenosti, nadávka.

Jazyk
čeština
Poslední změna zkratky ndpč byla provedena: 3.2.2013
Význam:
No do pí*e!
Popis:

Vyjádření velké nespokojenosti, nadávka.

Jazyk:
čeština
Poslední změna zkratky ndpč byla provedena: 3.2.2013

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf