nf

Informace o zkratce 'nf'

Význam
never forget
Popis

Nikdy nezapomenu.

Jazyk
angličtina
Zkratku nf najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky nf byla provedena: 23.7.2010
Význam:
never forget
Popis:

Nikdy nezapomenu.

Jazyk:
angličtina
Zkratku nf najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky nf byla provedena: 23.7.2010

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf