ngl

Informace o zkratce 'ngl'

Význam
Not Gonna Lie
Popis

Co si budeme nalhávat.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky ngl byla provedena: 31.3.2013
Význam:
Not Gonna Lie
Popis:

Co si budeme nalhávat.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky ngl byla provedena: 31.3.2013

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf