njn

Informace o zkratce 'njn'

Význam
no jo no
Popis
komunikace
Jazyk
čeština
Poslední změna zkratky njn byla provedena: 21.9.2020
Význam:
no jo no
Popis:
komunikace
Jazyk:
čeština
Poslední změna zkratky njn byla provedena: 21.9.2020

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf