nmp

Informace o zkratce 'nmp'

Význam
not my problem
Popis

Není můj problém.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky nmp byla provedena: 21.7.2010
Význam:
not my problem
Popis:

Není můj problém.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky nmp byla provedena: 21.7.2010

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf