nn

Informace o zkratce 'nn'

Význam
ne ne
Popis
Nesouhlas, stejný význam má zkratka "ee".
Jazyk
čeština
Poslední změna zkratky nn byla provedena: 7.3.2021
Význam:
ne ne
Popis:
Nesouhlas, stejný význam má zkratka "ee".
Jazyk:
čeština
Poslední změna zkratky nn byla provedena: 7.3.2021

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf