no probs

Informace o zkratce 'no probs'

Význam
No problems
Popis
v pohodě, bez problému
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky no probs byla provedena: 17.5.2008
Význam:
No problems
Popis:
v pohodě, bez problému
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky no probs byla provedena: 17.5.2008

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf