nsfw

Informace o zkratce 'nsfw'

Význam
not safe for work
Popis

Není vhodné ( bezpečné ) pro práci.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky nsfw byla provedena: 24.2.2011
Význam:
not safe for work
Popis:

Není vhodné ( bezpečné ) pro práci.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky nsfw byla provedena: 24.2.2011

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf