nt

Informace o zkratce 'nt'

Význam
nice try
Popis
Dobrý pokus
Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky nt byla provedena: 20.5.2019
Význam:
nice try
Popis:
Dobrý pokus
Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky nt byla provedena: 

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf