nvz

Informace o zkratce 'nvz'

Význam
Nemáš vážně(vůbec) zač
Popis

Nic ve zlém.

Jazyk
čeština
Poslední změna zkratky nvz byla provedena: 21.5.2013
Význam:
Nemáš vážně(vůbec) zač
Popis:

Nic ve zlém.

Jazyk:
čeština
Poslední změna zkratky nvz byla provedena: 21.5.2013

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf