nw

Informace o zkratce 'nw'

Význam
Nice Work
Popis

Pěkná práce.

Jazyk
angličtina
Zkratku nw najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky nw byla provedena: 1.11.2012
Význam:
Nice Work
Popis:

Pěkná práce.

Jazyk:
angličtina
Zkratku nw najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky nw byla provedena: 1.11.2012

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf