nw

Informace o zkratce 'nw'

Význam
Nice Work
Popis

Pěkná práce.

Jazyk
angličtina
Zkratku nw najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky nw byla provedena: 1.11.2012
Význam:
Nice Work
Popis:

Pěkná práce.

Jazyk:
angličtina
Zkratku nw najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky nw byla provedena: 1.11.2012

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf