ofc

Informace o zkratce 'ofc'

Význam
of course
Popis
samozřejmě, ovšem, souhlas
Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky ofc byla provedena: 25.7.2023
Význam:
of course
Popis:
samozřejmě, ovšem, souhlas
Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky ofc byla provedena: 25.7.2023

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf