ofc

Informace o zkratce 'ofc'

Význam
of course
Popis
samozřejmě, ovšem
Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky ofc byla provedena: 1.6.2020
Význam:
of course
Popis:
samozřejmě, ovšem
Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky ofc byla provedena: 1.6.2020

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf