oic

Informace o zkratce 'oic'

Význam
Oh, I see
Popis
aha, chápu
Jazyk
nezvolen
Zkratku oic najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky oic byla provedena: 8.1.2005
Význam:
Oh, I see
Popis:
aha, chápu
Jazyk:
nezvolen
Zkratku oic najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky oic byla provedena: 8.1.2005

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf