oky

Informace o zkratce 'oky'

Význam
Okay
Popis

Je to zkrácování okay.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky oky byla provedena: 24.6.2012
Význam:
Okay
Popis:

Je to zkrácování okay.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky oky byla provedena: 24.6.2012

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf