OMG

Informace o zkratce 'OMG'

Význam
Oh My God!
Popis
O můj Bože! (ironicky, sarkasticky).
Jazyk
nezvolen
Zkratku OMG najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky OMG byla provedena: 8.11.2018
Význam:
Oh My God!
Popis:
O můj Bože! (ironicky, sarkasticky).
Jazyk:
nezvolen
Zkratku OMG najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky OMG byla provedena: 8.11.2018

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf