oof

Informace o zkratce 'oof'

Význam
out of fuel
Popis

Bez energie.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky oof byla provedena: 1.7.2013
Význam:
out of fuel
Popis:

Bez energie.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky oof byla provedena: 1.7.2013

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf