oops

Informace o zkratce 'oops'

Význam
naskytl se problem
Popis
většinou reakce na nějaký nenadálý problém
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky oops byla provedena: 21.2.2009
Význam:
naskytl se problem
Popis:
většinou reakce na nějaký nenadálý problém
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky oops byla provedena: 21.2.2009

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf