pbb

Informace o zkratce 'pbb'

Význam
parent behind back
Popis
rodič za zády
Jazyk
nezvolen
Zkratku pbb najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky pbb byla provedena: 23.1.2011
Význam:
parent behind back
Popis:
rodič za zády
Jazyk:
nezvolen
Zkratku pbb najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky pbb byla provedena: 23.1.2011

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf