pbb

Informace o zkratce 'pbb'

Význam
parent behind back
Popis
rodič za zády
Jazyk
nezvolen
Zkratku pbb najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky pbb byla provedena: 23.1.2011
Význam:
parent behind back
Popis:
rodič za zády
Jazyk:
nezvolen
Zkratku pbb najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky pbb byla provedena: 23.1.2011

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf