pic

Informace o zkratce 'pic'

Význam
picture
Popis

obrázek, obraz, fotka

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky pic byla provedena: 19.9.2013
Význam:
picture
Popis:

obrázek, obraz, fotka

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky pic byla provedena: 19.9.2013

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf