pmp

Informace o zkratce 'pmp'

Význam
polib mi pr...
Popis

polib mi pr...

Jazyk
čeština
Zkratku pmp najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky pmp byla provedena: 6.10.2013
Význam:
polib mi pr...
Popis:

polib mi pr...

Jazyk:
čeština
Zkratku pmp najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky pmp byla provedena: 6.10.2013

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf