pmsl

Informace o zkratce 'pmsl'

Význam
pissing myself laughing
Popis

Poch........ se smichy.Našli jste komentář nebo akci, které jsou velmi legrační.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky pmsl byla provedena: 17.5.2010
Význam:
pissing myself laughing
Popis:

Poch........ se smichy.Našli jste komentář nebo akci, které jsou velmi legrační.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky pmsl byla provedena: 17.5.2010

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf