pmsn

Informace o zkratce 'pmsn'

Význam
podle mého skromného názoru
Popis
jedná se o počeštěnou anglickou zkratku IMHO - in my humble opinion
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky pmsn byla provedena: 13.10.2005
Význam:
podle mého skromného názoru
Popis:
jedná se o počeštěnou anglickou zkratku IMHO - in my humble opinion
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky pmsn byla provedena: 13.10.2005

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf