pmsn

Informace o zkratce 'pmsn'

Význam
podle mého skromného názoru
Popis
jedná se o počeštěnou anglickou zkratku IMHO - in my humble opinion
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky pmsn byla provedena: 13.10.2005
Význam:
podle mého skromného názoru
Popis:
jedná se o počeštěnou anglickou zkratku IMHO - in my humble opinion
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky pmsn byla provedena: 13.10.2005

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf