pplz

Informace o zkratce 'pplz'

Význam
people
Popis

Česká definice zkratky pplz je slovo "lidi". Používá se na oslovení lídí v nějaké chatovací místnosti.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky pplz byla provedena: 17.9.2016
Význam:
people
Popis:

Česká definice zkratky pplz je slovo "lidi". Používá se na oslovení lídí v nějaké chatovací místnosti.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky pplz byla provedena: 17.9.2016

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf