pplz

Informace o zkratce 'pplz'

Význam
people
Popis

Česká definice zkratky pplz je slovo "lidi". Používá se na oslovení lídí v nějaké chatovací místnosti.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky pplz byla provedena: 17.9.2016
Význam:
people
Popis:

Česká definice zkratky pplz je slovo "lidi". Používá se na oslovení lídí v nějaké chatovací místnosti.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky pplz byla provedena: 17.9.2016

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf