prtž

Informace o zkratce 'prtž'

Význam
protože
Popis
Píše se před ní čárka, jako v normálním textu..
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky prtž byla provedena: 24.7.2012
Význam:
protože
Popis:
Píše se před ní čárka, jako v normálním textu..
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky prtž byla provedena: 24.7.2012

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf