qq

Informace o zkratce 'qq'

Význam
Cry more
Popis

Zkratka pro "brekot" - Jen se vyplač dítě

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky qq byla provedena: 4.12.2018
Význam:
Cry more
Popis:

Zkratka pro "brekot" - Jen se vyplač dítě

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky qq byla provedena: 4.12.2018

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf