r u?

Informace o zkratce 'r u?'

Význam
HOW R U? --> HOW ARE YOU?
Popis

Jsi, jste?

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky r u? byla provedena: 22.7.2011
Význam:
HOW R U? --> HOW ARE YOU?
Popis:

Jsi, jste?

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky r u? byla provedena: 22.7.2011

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf