s5

Informace o zkratce 's5'

Význam
back
Popis

Zpět.

Jazyk
angličtina
Zkratku s5 najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky s5 byla provedena: 27.7.2013
Význam:
back
Popis:

Zpět.

Jazyk:
angličtina
Zkratku s5 najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky s5 byla provedena: 27.7.2013

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf