sk8

Informace o zkratce 'sk8'

Význam
skeight
Popis
skejt
Jazyk
nezvolen
Zkratku sk8 najdete také v následujících kategoriích:
> Sport
Poslední změna zkratky sk8 byla provedena: 5.3.2008
Význam:
skeight
Popis:
skejt
Jazyk:
nezvolen
Zkratku sk8 najdete také v následujících kategoriích:
> Sport
Poslední změna zkratky sk8 byla provedena: 5.3.2008

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf