some1

Informace o zkratce 'some1'

Význam
someone
Popis

někdo

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky some1 byla provedena: 14.4.2013
Význam:
someone
Popis:

někdo

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky some1 byla provedena: 14.4.2013

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf