ssdd

Informace o zkratce 'ssdd'

Význam
Same Story Different Day
Popis
volný překlad: každý den to samé, bez žádné pozitivní změny, stejný příběh jiný den
Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky ssdd byla provedena: 1.10.2023
Význam:
Same Story Different Day
Popis:
volný překlad: každý den to samé, bez žádné pozitivní změny, stejný příběh jiný den
Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky ssdd byla provedena: 1.10.2023

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf