stfu

Informace o zkratce 'stfu'

Význam
Shut the fuck up
Popis

Drž už sakra hubu! nebo Drž už ku..a hubu!

Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky stfu byla provedena: 23.3.2018
Význam:
Shut the fuck up
Popis:

Drž už sakra hubu! nebo Drž už ku..a hubu!

Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky stfu byla provedena: 23.3.2018

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf