sup

Informace o zkratce 'sup'

Význam
whaťs up
Popis

Jak se máš?

Jazyk
angličtina
Zkratku sup najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky sup byla provedena: 13.6.2019
Význam:
whaťs up
Popis:

Jak se máš?

Jazyk:
angličtina
Zkratku sup najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky sup byla provedena: 13.6.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf