t4t

Informace o zkratce 't4t'

Význam
Thank for that
Popis

Děkuji za to.

Jazyk
nezvolen
Zkratku t4t najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky t4t byla provedena: 28.11.2013
Význam:
Thank for that
Popis:

Děkuji za to.

Jazyk:
nezvolen
Zkratku t4t najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky t4t byla provedena: 28.11.2013

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf