tB

Informace o zkratce 'tB'

Význam
Take back
Popis
vzít zpět
Jazyk
angličtina
Zkratku tB najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky tB byla provedena: 17.12.2018
Význam:
Take back
Popis:
vzít zpět
Jazyk:
angličtina
Zkratku tB najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky tB byla provedena: 17.12.2018

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf