tbh

Informace o zkratce 'tbh'

Význam
To be honest
Popis
Být upřímný.
Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky tbh byla provedena: 20.7.2018
Význam:
To be honest
Popis:
Být upřímný.
Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky tbh byla provedena: 20.7.2018

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
RIP
SD
tj
tk
wtf