thx

Informace o zkratce 'thx'

Význam
Thanks
Popis

Děkuji moc. Používá se jako akronym k vyjádření poděkování.

Jazyk
angličtina
Zkratku thx najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky thx byla provedena: 14.5.2019
Význam:
Thanks
Popis:

Děkuji moc. Používá se jako akronym k vyjádření poděkování.

Jazyk:
angličtina
Zkratku thx najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky thx byla provedena: 14.5.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf