thx

Informace o zkratce 'thx'

Význam
Thanks
Popis

Děkuji moc. Používá se jako akronym k vyjádření poděkování.

Jazyk
angličtina
Zkratku thx najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky thx byla provedena: 14.5.2019
Význam:
Thanks
Popis:

Děkuji moc. Používá se jako akronym k vyjádření poděkování.

Jazyk:
angličtina
Zkratku thx najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky thx byla provedena: 14.5.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
RIP
SD
tj
tk
wtf