tjn

Informace o zkratce 'tjn'

Význam
to jo no
Popis
souhlas
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky tjn byla provedena: 20.3.2015
Význam:
to jo no
Popis:
souhlas
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky tjn byla provedena: 20.3.2015

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf