tkrv

Informace o zkratce 'tkrv'

Význam
ty krávo
Popis
Jazyk
čeština
Poslední změna zkratky tkrv byla provedena: 1.5.2010
Význam:
ty krávo
Popis:
Jazyk:
čeština
Poslední změna zkratky tkrv byla provedena: 1.5.2010

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf