ttj

Informace o zkratce 'ttj'

Význam
tak to jo
Popis
NULL
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky ttj byla provedena: 10.5.2019
Význam:
tak to jo
Popis:
NULL
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky ttj byla provedena: 10.5.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf