ttjn

Informace o zkratce 'ttjn'

Význam
to teda jo no
Popis

vyjádření souhlasu

Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky ttjn byla provedena: 29.8.2011
Význam:
to teda jo no
Popis:

vyjádření souhlasu

Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky ttjn byla provedena: 29.8.2011

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf