ttyn

Informace o zkratce 'ttyn'

Význam
talk to you never
Popis

Už s tebou nechci mluvit /už tě nikdy nechci vidět.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky ttyn byla provedena: 23.5.2011
Význam:
talk to you never
Popis:

Už s tebou nechci mluvit /už tě nikdy nechci vidět.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky ttyn byla provedena: 23.5.2011

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf