ttyn

Informace o zkratce 'ttyn'

Význam
talk to you never
Popis

Už s tebou nechci mluvit /už tě nikdy nechci vidět.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky ttyn byla provedena: 23.5.2011
Význam:
talk to you never
Popis:

Už s tebou nechci mluvit /už tě nikdy nechci vidět.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky ttyn byla provedena: 23.5.2011

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf