tyt

Informace o zkratce 'tyt'

Význam
Take Your Time
Popis

Udělejte si čas.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky tyt byla provedena: 30.4.2014
Význam:
Take Your Time
Popis:

Udělejte si čas.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky tyt byla provedena: 30.4.2014

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf