vph

Informace o zkratce 'vph'

Význam
v pohodě
Popis
Jazyk
nezvolen
Zkratku vph najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky vph byla provedena: 18.3.2009
Význam:
v pohodě
Popis:
Jazyk:
nezvolen
Zkratku vph najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky vph byla provedena: 18.3.2009

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
RIP
SD
tj
tk
wtf