vph

Informace o zkratce 'vph'

Význam
v pohodě
Popis
Jazyk
nezvolen
Zkratku vph najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky vph byla provedena: 18.3.2009
Význam:
v pohodě
Popis:
Jazyk:
nezvolen
Zkratku vph najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky vph byla provedena: 18.3.2009

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf