wayd?

Informace o zkratce 'wayd?'

Význam
what are you doing?
Popis
co děláš?
Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky wayd? byla provedena: 19.3.2016
Význam:
what are you doing?
Popis:
co děláš?
Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky wayd? byla provedena: 19.3.2016

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf